Kære Rasmus Madsen,

Vi er glade for, at du har gennemført dit juridiske sikkerhedstjek. Vi har sendt adgang til resultatet af dit sikkerhedstjek til rmadsen@live.dk. 

Du kan også se resultatet her

[ Error ]

 

Vi vil altid gerne hjælpe dig. Du kan ringe eller skrive til gratis for at få en uddybende samtale om dit juridiske sikkerhedstjek. Tlf. nr. 5370 1030, e-mail info@dokument24.dk.

Vi ser frem til at hjælpe dig.

Venlig hilsen

Dokument 24