Opret Holdingselskab

Hvad er et holdingselskab, og hvilke overvejelser skal du gøre dig, før du opretter et holdingselskab?
Et holdingselskab er for dig, som gerne vil minimere risikoen for tab, når du opretter en virksomhed.

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er ikke en selvstændig selskabsform, men det bruges til at eje andele af anparts- eller aktieselskaber. Et holdingselskab kan have en eller flere ejere. Hvis du har medejere, kan I vælge at oprette hvert jeres holdingselskab, som så ejer andele i det fælles anparts- eller aktieselskab.

Holdingselskab – fordele og ulemper

Fordelen ved at oprette et holdingselskab er, at det kan fungere som moderselskab for dit anpartsselskab eller aktieselskab og modtage skattefrit udbytte herfra. Holdingselskaber har oftest ikke selv nogen drift, men det ejer andele i en virksomhed, som har en normal drift. Derfor skal et holdingselskab heller ikke være momsregistreret.

Holdingselskab – Skat og lovgivning

Som ejer af et holdingselskab skal du kun betale skat, når du trækker penge ud af selskabet i form af udbytte eller salg af aktier.