Bedemand i Hundested – lad os hjælpe dig med planlægningen af begravelse eller bisættelse

Sorg gør ondt. Det at skulle tage afsked med en man har kær, er en af livets store udfordringer. Desværre er det en naturlig del af livet, og sorgen er en naturlig forlængelse heraf. Sorgen opleves svær, uanset om behovet for at tage afsked er kommet pludseligt og uden varsel, eller om afskeden har været ventet og længere tid undervejs.

Bedemand Hundested Hjælp

Det sidste farvel kan være svært – få værdifuld hjælp og støtte fra en begravelsesforretning

I en sorgproces kan det være svært at finde overskud til at planlægge alle de praktiske ting omkring begravelsen eller bisættelsen. Der er mange praktiske forhold, der skal koordineres, planlægges og tages højde for, og det kan virke uoverskueligt midt i en tid, hvor mange i forvejen har rigeligt at tænke på og forholde sig til.

I en sådan situation er hjælp fra en bedemand værdifuld og i mange tilfælde uundværlig. En bedemand hjælper dig igennem processen med at planlægge begravelsen eller bisættelsen fra start til slut. Ligeledes kan Dokument24 være en stor støtte ved at hjælpe dig med at skabe kontakt til din foretrukne bedemand i Hundested.

Lokale priser på bisættelser og begravelser ved bedemandsforretninger i Hundested og omegn

Du kan planlægge begravelser og bisættelser i mange forskellige prisklasser. Priserne hos begravelsesforretningerne i Hundested spænder mellem 10.000 kroner og op til over 30.000 kroner.

Prisen på begravelsen eller bisættelsen afhænger af, hvor meget din bedemand skal hjælpe dig med, og hvilke af bedemandens services du vil tilkøbe dig. Ydermere afhænger prisen af dit valg af kiste, eventuel urne, blomster og lignende.

En bedemand håndterer som regel alt det praktiske omkring planlægningen og klargørelsen. Som oftest vil din bedemand hjælpe med at påklæde og ilægge afdøde, håndtere alt papirarbejdet, koordinere med præsten og kapellet, lave aftaler med stenhugger og blomsterforretning, koordinere tidspunkt for rustvognskørsel og bestille kiste og eventuel urne.

Kirker i Hundested og omegn 

I Hundested ligger kirkerne Lynæs Kirke, Torup Kirke og Melby Kirke. Når man skal tage afsked med en, man har kær, er kirken et fint, smukt og velegnet rum til at samle familien om sorgen, afskeden og mindet. Man kan instinktivt komme til at forbinde begravelser med noget svært og hårdt, men en kirkelig mindehøjtidelighed kan være både fin, smuk og det første punktum i en sorgbearbejdelsesproces. Mange vil opleve præstens ord om afdøde, eventuelle taler, de valgte salmer og den samlede familie og omgangskreds som en fin og rørende begivenhed midt i en svær tid.

Når du skal træffe valg om, hvilken kirke begravelsen eller bisættelsen skal foregå i, er det en god idé at undersøge, om afdøde havde særlige ønsker til, hvor dette skulle foregå.

Hvis ikke afdøde havde sådanne ønsker, kan du undersøge, om afdøde havde et særligt tilhørsforhold til en af kirkerne. Er vedkommende for eksempel tæt knyttet til en af kirkerne i kraft af sin historik? Dette kan enten være gennem et familiegravsted, hyppige besøg i den pågældende kirke, dåb, konfirmation, bryllup eller lignende.

Bedemand Hundested Kirkevalg

Kirker i Hundested: Lynæs Kirke

Lynæs Kirke er beliggende i det sydlige Hundested, og den er med sit rustikke udtryk og fine beliggenhed et smukt sted til en begravelse eller bisættelse. Din valgte bedemand kan stå for kontakten og koordineringen med kirken, medmindre du selv ønsker at varetage denne opgave.

Kirker i Hundested: Torup Kirke

Den smukke og gamle Torup Kirke er med sine røde mursten, der står i kontrast til de hvidkalkede kirkebygninger, også et smukt sted at afholde en begravelse eller bisættelse. Også her hjælper din bedemand dig med kontakten til kirken.

Kirker i Hundested: Melby Kirke

Melby Kirke er med sin romanske fremtoning og kampestensmure en arkitektonisk smuk kirke og et fint sted at sige et sidste farvel. Igen kan bedemanden hjælpe dig med at formidle kontakten og koordinere med kirken.

Planlægger du en begravelse eller en bisættelse?

Det er ikke alle, der er helt bevidste om forskellen på en begravelse og en bisættelse. Dog er der en ret markant forskel på, om du planlægger en begravelse eller en bisættelse. Ved en begravelse bæres afdøde ud af kapellet efter mindehøjtideligheden og sænkes umiddelbart derefter i jorden. Ved en bisættelse bæres afdøde ud af kapellet efter mindehøjtideligheden og fragtes med en rustvogn til et krematorium. En mængde tid efter kremeringen vil familien typisk samles til urnenedsættelse på et på forhånd aftalt sted eller til anden håndtering af urnen efter ønske.

Borgerlig begravelse eller bisættelse: alternativer til en kirkelig mindehøjtidelighed

Hvis ikke afdøde var medlem af folkekirken eller ønskede en kirkelig begravelse eller bisættelse, er alternativet at afholde en borgerlig mindehøjtidelighed.

Bedemand Hundested Ikke medlem af den danske folkekirke

Der er ingen regler om, hvordan en borgerlig begravelse eller bisættelse skal foregå. Den kan foregå i kapellet, men den kan også foregå efter afdødes eller de pårørendes ønsker og idéer. Mulighederne er mange, hvad angår en borgerlig afsked, og så længe man overholder to centrale krav, kan mange ting lade sig gøre. Det er ikke tilladt at forstyrre den offentlige orden i forbindelse med en borgerlig begravelse eller bisættelse, og begravelsen eller bisættelsen skal foregå sømmeligt. Din bedemandsforretning kan også bistå dig i processen omkring en borgerlig afsked.

Havde afdøde ønsker til det sidste farvel?

En af de ting, der kan føles som en stor opgave i forbindelse med en begravelse eller bisættelse, er de mange valg, der skal træffes på afdødes vegne om vedkommendes sidste farvel. I denne forbindelse er det vigtigt at have afdødes egne ønsker for øje.

Bedemand Hundested Ønsker

Havde afdøde for eksempel et sidste ønske til, hvor vedkommende gerne vil sættes i jorden? Var afdøde for eksempel tæt knyttet til et familiegravsted, en bestemt kirke, eller havde afdøde et ønske om at ende på de ukendtes? Havde afdøde eventuelt et særligt ønske til, at der skal synges nogle bestemte salmer under mindehøjtideligheden, eller et særligt ønske til, om vedkommende ville begraves eller bisættes, og havde afdøde ønsker til størrelsen på mindehøjtideligheden?

Det er ikke i alle tilfælde, at du som pårørende har afdødes sidste ønsker at holde dig til. I sådanne tilfælde må du selv træffe beslutningerne, og det kan føles som en stor og vanskelig opgave. I denne sammenhæng er det dog vigtigt at have i tankerne, at så længe du planlægger begravelsen eller bisættelsen ud fra dine bedste intentioner og i kærlighed, så har du gjort det, så godt du kunne.

Derudover kan du forsøge at sætte dig i afdødes sted og træffe beslutningerne ud fra din mavefornemmelse af, hvad afdøde ville mene og synes. Her må du tage udgangspunkt i dit kendskab til afdødes sindelag, humør og personlighed og bruge denne mavefornemmelse som guideline for dine beslutninger.