Bedemand i Galten – hjælp til planlægning af begravelse og bisættelse

Afsked er en naturlig del af livet, men afskeden bliver af den grund hverken mindre sorgfuld. Det kan være en både hård, uoverskuelig og sorgfuld proces at skulle tage afsked med en man har kær. Dette er uanset, om afskeden har været undervejs i en længere periode, eller om afskeden var uforudset og pludselig.

Under alle omstændigheder kan det virke uoverskueligt at skulle planlægge alt det praktiske omkring en begravelse eller bisættelse. Hos Dokument24 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre processen lettere og at sætte dig i kontakt med en bedemandsforretning, som kan hjælpe dig med alt det praktiske i forbindelse med planlægningen af begravelsen eller bisættelsen af afdøde.

Hvad koster en bedemand ved begravelsesforretninger i Galten?

En begravelse eller bisættelse i Galten kan prismæssigt spænde bredt. Hos bedemændene i Galten kan du købe begravelser og bisættelser til en pris lige under 10.000 kroner. I den anden ende af skalaen kan du købe begravelser og bisættelser til 25.000 kroner og opefter. Prisen afhænger af afdødes egne ønsker til, hvordan det hele skal forløbe og tage sig ud, ligesom det også afhænger af de efterladte pårørendes ønsker og muligheder.

Prisen afhænger også af, hvor mange af bedemandens services I ønsker at gøre brug af. Som regel hjælper en bedemand med at klargøre og nedlægge afdøde, alt papirarbejdet, koordinering med kapellet og præsten, kontakten til stenhugger og blomsterforretninger, bestilling af kiste og eventuel urne, koordinering af tidspunkt for rustvognskørsel samt selvfølgelig med at planlægge, hvornår og hvordan begravelsen eller bisættelsen skal foregå.

I en tid hvor I som pårørende ofte har mange ting at tænke på, forholde jer til og bearbejde, er tilvalget af en bedemand altså ofte en meget hjælpsom, værdifuld og uundværlig støtte.

Ring uforpligtende døgnet rundt alle ugens dage

Ved flere af bedemændene i Galten kan du ringe og få en uforpligtende samtale og høre mere om bedemændenes muligheder, tilbud og priser. Der er hos flere af begravelsesforretningerne også mulighed for at ringe døgnet rundt alle ugens dage. Det er altså underordnet, om du ringer aften eller nat, hverdag eller weekend.

Bedemand Galten Kontakt

Kirker i Galten og omegn 

I Galten ligger kirkerne Galten Kirke og Stjær Kirke. Begge kirker kan forestå begravelsen eller bisættelsen af din kære. Kirken er et velegnet rum til at samle familien og være fælles om at tage afsked med afdøde på en smuk, mindeværdig og respektfuld måde. En kirkelig mindehøjtidelighed med salmer og præstens ord om afdøde kan både være hård og smuk på samme tid, men mange vil nok alligevel opleve den som en fin og værdifuld afsked.

I valget af kirke er det eventuelt relevant at forholde sig til, om afdøde har udtrykt særlige ønsker til, hvor afskeden skal foregå. Hvis ikke dette er tilfældet, er det en mulighed at overveje, om afdøde har et særligt tilhørsforhold til en af kirkerne. Er afdøde for eksempel døbt, konfirmeret eller gift i en af kirkerne, har afdøde en særlig tilknytning til for eksempel et familiegravsted på en af kirkegårdene, eller var vedkommende hyppigt besøgende i en af kirkerne?

Galten Kirke

Galten Kirke er en ældre, smuk kirke beliggende i Galten. Galten Kirke er velholdt, renoveret, bygget i fine, røde mursten og omgivet af en smuk kirkegårdsplads. Er lokalerne ledige på det aktuelle tidspunkt, er det også muligt at låne Sognegårdens lokaler til en mindehøjtidelighed efter begravelsen eller bisættelsen.

Lokalerne kan lånes i 2,5 time for en samlet pris på 500 kroner, hvis der er færre end 50 deltagende, og 750 kroner, hvis der er mere end 50 deltagere. Kirkens frivillige vil dække bordet op og sørge for at arrangere og servere medbragt mad og drikke på fade samt servere medbragt kaffe og kage. 

Stjær Kirke

Stjær Kirke er ligeledes en ældre, smuk kirke med beliggenhed i Galten. Stjær Kirke er med sin hvide fremtoning og centrale beliggenhed også et smukt sted for et sidste farvel. Enten du eller din bedemand skal kontakte kirken i forbindelse med en begravelse eller bisættelse og koordinere mindehøjtideligheden.

Hvad er forskellen på en begravelse og en bisættelse? 

De to termer bruges ofte synonymt, men der er en afgørende forskel på, hvorvidt afdøde skal begraves eller bisættes. Ved en begravelse bæres afdøde ud af kirken efter mindehøjtideligheden og nedsænkes i jorden. Ved en bisættelse bæres afdøde ud af kirken efter mindehøjtideligheden og køres med rustvogn til kremering. Der vil efterfølgende være en mindre ceremoni, hvor afdødes urne nedsænkes i jorden eller på anden måde håndteres eller overdrages til de pårørende.

Bedemand Galten Begravelse eller bisættelse

Havde afdøde særlige ønsker til begravelsen eller bisættelsen?

Det er en god idé at undersøge, om afdøde selv havde nogle ønsker til, hvordan den sidste afsked skal finde sted. Ønskede afdøde for eksempel en begravelse eller en bisættelse, at en bestemt salme skulle synges til højtideligheden, og ønskede vedkommende at blive lagt i jorden et bestemt sted som for eksempel på et familiegravsted eller på de ukendtes? Ønskede afdøde dertil en større eller mindre højtidelighed, en mindehøjtidelighed uden for kirkelige rammer eller i en bestemt kirke, og hvad mente afdøde om et arrangement efterfølgende?

Hvis ikke afdøde selv har udtrykt sine ønsker omkring det sidste farvel, kan du tage udgangspunkt i det sindelag og den personlighed, som afdøde havde. Med det kendskab du har til afdøde, kan du med din mavefornemmelse afgøre, hvordan det sidste farvel skal tage form. Det kan føles som en stor opgave og som nogle afgørende beslutninger, som kan være svære at træffe, men det vigtigste at huske på i denne sammenhæng er, at afskeden planlægges i kærlighed og med de bedste intentioner.

Hvis afdøde derimod har udtrykt specifikke ønsker for den sidste afsked, er det fint at opfylde vedkommendes sidste ønsker.

Var afdøde ikke medlem af folkekirken, eller ønskede afdøde en mindehøjtidelighed uden for kirken? 

Hvis ikke afdøde var medlem af folkekirken, vil mindehøjtideligheden foregå som en borgerlig begravelse eller bisættelse. Ofte vil en borgerlig begravelse eller bisættelse foregå i et kapel. Der er dog ingen lovkrav herom. Hvis ikke afdøde ønsker det således, eller hvis ikke de efterladte oplever, at dette giver mening, er det også muligt at lave andre aftaler om borgerlige mindehøjtideligheder i forbindelse med begravelser og bisættelser.

Bedemand Galten Ikke medlem af folkekirken

I denne sammenhæng er mulighederne mange, og man kan i mange tilfælde få mange mere utraditionelle ønsker opfyldt, så længe man overholder to parametre: Man må ikke forstyrre den offentlige orden, og mindehøjtideligheden skal foregå sømmeligt.