Advokat

Der kan være mange forskellige årsager til, at du har brug for advokatbistand. Advokater arbejder nemlig inden for en lang række af forskellige områder. Da jura er et meget bredt område, er de fleste personer i denne branche ofte specialiseret inden for et specifikt felt.

Der findes advokater i hele Danmark, som er eksperter på hver deres område. Det er derfor vigtigt, at du vælger den rigtige advokat, når du har brug for hjælp. En boligadvokat kan eksempelvis ikke hjælpe dig i en strafferetssag, ligesom en forsvarsadvokat ikke er den rette ved en bolighandel.

Du kan eksempelvis få advokatbistand til disse opgaver:

Testamente - du bestemmer, hvem der arver dig

Er du 100 % sikker på, at du lige præcis ved, hvem der arver dig og hvor meget? Det kommer nemlig meget an på din aktuelle livssituation. Udgangspunktet er altid, at det er arveloven, der bestemmer. Men det kan du ændre med et testamente.

Testamente - du bestemmer, hvem der arver dig

Med et testamente er det dig, der bestemmer, hvem der arver dig, og hvor meget hver enkelt skal arve. Der findes flere forskellige typer af testamenter, som kan tilpasses din livssituation. Det juridiske dokument kan udformes alt efter, om du skal have et:

Fremtidsfuldmagt - hvem skal tage hånd om dig?

Mange ved ikke, hvad en fremtidsfuldmagt er. Det er et dokument, som giver en fuldmægtig ret til at tage sig af både dine økonomiske og personlige forhold, når du ikke selv kan. Uden en fremtidsfuldmagt er det en offentlig person, der varetager dine interesser.

Fremtidsfuldmagt - hvem skal tage hånd om dig?

De fleste af os tror fejlagtigt, at det er den nærmeste familie, der træder til og varetager et familiemedlems interesser, når de ikke selv er i stand til det. Alle kan rammes af demens eller blive udsat for en ulykke, så det er umuligt selv at tage stilling til, hvordan vi vil passes og plejes, eller hvordan formuen skal forvaltes.

Med en fremtidsfuldmagt er det op til dig, hvem der skal tage hånd om dig og dine interesser, hvis du kommer i en situation, hvor du ikke selv er ved dine fulde fem. Det er dig, der udpeger din fuldmægtige, hvorfor du kan vælge en person, du er sikker på kender dig godt.

Den person, du vælger som din fuldmægtige, skal naturligvis være indforstået med dette ansvar. Er vedkommende det, kan du lave en fremtidsfuldmagt. På den måde er du sikret, at din nærmeste familie ikke skal bøvle med kommunen om, hvad der er bedst for dig, når det kommer til dine økonomiske og personlige forhold.

Ægtepagt - du kan sikre dig selv og din partner

En ægtepagt er et vigtigt juridisk dokument for mange, der ønsker at blive gift. Der kan være mange økonomiske grunde til, at det er en god idé at oprette en ægtepagt, inden I siger ”ja” til hinanden i kirken eller på rådhuset.

Ægtepagt - du kan sikre dig selv og din partner

Et bryllup er typisk en stor livsbegivenhed. Det skal fejres med et brag og i romantikkens tegn. Det kan derfor være svært at tale om, at det er en fordel for jer begge at få lavet en ægtepagt. Men når det er sagt, så kan det også tit være en overraskende positiv samtale, der sættes i gang.

En ægtepagt med særeje har naturligvis fokus på den økonomiske side af livet. Den er derfor med til at sikre jer hver især, hvis I senere hen skulle blive skilt, eller hvis en af jer dør. Det er blandt andet en god grund at oprette en ægtepagt hvis:

  • Den ene af jer har gæld: Hvis den ene af jer har en stor gæld, kan I med en ægtepagt sikre, at den anden part ikke overtager en del af gælden.
  • Den ene af jer har egen virksomhed: Har den ene af jer en virksomhed, er det en rigtig god grund til at få lavet en ægtepagt. Herved er der nemlig en god mulighed for, at virksomheden ikke går konkurs, da dens aktiver ikke skal deles med andre.
  • I bringer hver jeres værdier med jer ind i ægteskabet: At få styr på jeres personlige ejendele med en stor værdi såsom bolig, bil, båd, sommerhus og lignende er til gode for jer begge.

Skøde - et juridisk korrekt dokument

At købe bolig er en stor ting i alles liv. Det er ofte ikke noget, der sker særlig tit, hvorfor det er vigtigt at få juridisk hjælp til at få udformet et skøde. Et skøde er dit bevis for, at det er dig, der ejer ejendommen.

Et skøde er et juridisk bindende dokument, der skal udarbejdes af kompetente fagfolk. Det kan eksempelvis være en jurist, der er ekspert i, hvordan det foregår. Når du skal have lavet et skøde, er det vigtigt, at det er udformet helt korrekt således, at du ikke kommer ud i en situation, hvor det har store konsekvenser for din økonomi.

Det er typisk købers fagperson og sælgers ejendomsmægler, der indbyrdes aftaler, hvem der skal stå for udformningen af skødet. Efter skødet er lavet, skal det godkendes af både køber og sælger. Det er en god idé, at det sker efter en godkendelse af juristen. For at godkende skødet skal både køber og sælger underskrive dokumentet med deres NemID.

Til sidst skal skødet tinglyses. Når det er gjort, får køber og sælgers pengeinstitutter besked. Det gør pengeinstitutterne, så der kan komme gang i køberens nye lån, og sælger kan få stoppet sine gamle lån i ejendommen.

Købsaftale – få indskrevet et advokatforbehold

Skal du i gang med at kigge efter en ny bolig? Så bør du alliere dig med en juridisk fagperson, så du kan få skrevet et advokatforbehold i en købsaftale for en bolig, du gerne vil investere i. Med et advokatforbehold har du ret til at fortryde.

Du har godt nok seks hverdage til at fortryde, at du har underskrevet en købsaftale, men så koster det dig 1 % af købssummen.

Vi kan alle sammen komme til at få et svagt øjeblik, hvor vi er blevet enten fristet eller har følt os pressede til at underskrive en købsaftale. Det kan, som du kan se af førnævnte, koste dig en del penge. Vil du undgå dette, skal du altid få skrevet et advokatforbehold ind i købsaftalen.

Med et advokatforbehold har du en længere fortrydelsesret, og så er det altid gratisfor digat fortryde. Når der er et advokatforbehold i købsaftalen, skal din juridiske fagperson nemlig godkende aftalen for, at handlen kan gennemføres. Kan den juridiske person ikke det, slipper du ud af aftalen kvit og frit.

De fleste forbinder en købsaftale med køb af bolig. Der kan dog også udformes købsaftaler i forhold til køb af eksempelvis en bil, båd, hest, campingvogn m.m.En købsaftale er et dokument, der beskriver detaljer omkring en handel, hvorfor det er yderst vigtigt, at det er korrekt.

Når du står med en købsaftale i hånden, skal du derfor kigge den godt og grundigt igennem. Det bedste for dig er at få en fagperson til at kigge på købsaftalen. En fagperson ved nemlig lige præcis, hvor faldgruberne er. Det betyder, at du får kompetent rådgivning i forhold til, hvorvidt købsaftalen er i orden eller skal ændres på væsentlige punkter.

Der er hjælp at hente hos Dokument 24

Har du brug for et juridisk dokument af den ene eller anden art, er der hjælp at hente på Dokument 24’s platform. Vi har et stort hold af kompetente juridiske personer tilknyttet vores side samt en nem skabelon til mange former for juridiske dokumenter.

Sådan laver du et juridisk dokument

Hvis du ønsker at lave et juridisk dokument, skal du starte med at bestille det. Herefter skal du udfylde dokumentet online ved at svare på forskellige spørgsmål. Disse spørgsmål tilpasses alt efter din situation samt dine svar. Når du er færdig, bliver dokumentet sendt til dig.

Har du brug for gratis hjælp? 

Hvis du i forbindelse med oprettelsen af et juridisk dokument har brug for hjælp, ønsker en snak eller juridisk rådgivning sidder vi klar både på tlf. 53 70 10 30 og på vores mail info@dokument24.dk. Det er ganske gratis og uforpligtende at tage kontakt til os.

Yderligere information om advokatet

En advokat er ikke bare en advokat. Vedkommende kan have speciale inden for et specifikt område eller være mere allround. Det kommer ofte an på, hvad vedkommende beskæftiger sig med til dagligt. Er du i tvivl om, hvad de laver, og hvordan de eventuelt kan hjælpe dig, så læs denne artikel.

Du kan i de følgende afsnit læse mere om, hvad der skal til for at få en advokattitel, priser for hjælp fra en juridisk uddannet person, de forskellige advokattitler, ydelser m.m.

Har en advokat uddannelse?

Svaret på ”Har en advokat uddannelse?”. For at blive advokat skal en personlæse jura på et universitet. De første tre år består af en generel grunduddannelse, der udløser en bachelorgrad. De sidste to år er en overbygning, som resulterer i en kandidatgrad.

Efter de fem år på universitetet kan den studerende kalde sig for jurist. Hvis ønsket i stedet er at få en advokattitel, skal der tages enefteruddannelse. Du kan læse mere om dette i nedenstående afsnit ”Hvad er en advokatfuldmægtig?”.

Hvad er en advokatfuldmægtig?

At være advokat er en beskyttet titel, så alle og enhver kan ikke bare kalde sig for advokat. Er du stødt på en advokatfuldmægtig på et advokatkontor, er det en person, der er uddannet jurist. Efterfølgende er denne person startet i lære som advokat på dette specifikke kontor.

Det tager tre år at tage efteruddannelsen, hvor der arbejdes som advokatfuldmægtig i et advokatfirma. Efteruddannelsen består af praktisk erfaring med almindelig advokatvirksomhed, hvor der også skal opnås kendskab til, hvordan retssager skal behandles.

Sideløbende med at en person er advokatfuldmægtig i et advokatfirma, skal vedkommende også igennem en advokatuddannelse. Denne advokatuddannelse foregår på en række kurser, som afsluttes med en skriftlig eksamen.

Sidst men ikke mindst skal der bestås en praktisk prøve. Denne praktiske prøve er en prøve i retssagsbehandling og foregår derfor i enten byretten, landsretten eller Sø- og Handelsretten.

Hvad beskæftiger en forsvarsadvokat sig med?

Er du sigtet eller tiltalt, har du brug for hjælp fra en forsvarsadvokat. Denne forsvarsadvokat varetager din sag, så du bliver stillet bedst muligt i sagen. Forsvarsadvokaten er med dig hele vejen uanset, om det handler om skattesvig, økonomisk kriminalitet, udøvelse af vold, trusler eller andet. 

Din forsvarsadvokat hjælper med efterforskning af sagen, og er samtidig den person, der varetager din sag i retten. En forsvarsadvokat bliver ofte beskikket, men du har lov til selv at vælge, hvem der skal forsvare din sag. Det koster ikke mere selv at vælge din forsvarsadvokat, hvorfor det ofte kan være en fordel for dig at vælge en med speciale i din type af sag.

Hvad laver en advokatsekretær?

Det er et ansvarsfuldt job at være advokatsekretær - også kaldet for en juridisk assistent. Arbejdet udføres i et tæt samarbejde med en advokat og omhandler juridiske problemstillinger ud fra det speciale, som advokatkontoret beskæftiger sig med. En advokatsekretær kan ligeledes arbejde i banker eller i store virksomheder.

Udover ovennævnte arbejdsopgaver er det ofte advokatsekretæren, der dækker op til møder, tager telefonen, arrangerer møder, arkiverer, ordner bogholderiet m.m.

Du har måske søgt efter:

Advokat uddannelse krav

Der er tre ”advokat uddannelse krav”, der skal opfyldes. Først og fremmest skal du have en juridisk kandidateksamen. Det tager fem år. Derefter skal du i tre år arbejde som advokatfuldmægtig, mens du samtidig tager advokatuddannelsen.

Advokat København

Er du på udkig efter en ”advokat København”, kan du finde mange ved at søge efter en på internettet. Du kan også benytte dig af en platform, der tilbyder advokatydelser. Det gør vi eksempelvis hos Dokument 24. Her er det både nemt, hurtigt og billigt at få hjælp.

Advokat løn

Er du interesseret i ”advokat løn”, er det svært at svare på. Der findes nemlig ikke en specifik løn for alle, da det kommer an på erfaring, speciale, felt m.m.

Advokat firma

Er du interesseret i at finde et ”advokat firma” i dit lokalområde, kan du søge på nettet. Du skal dog være opmærksom på, at der måske ikke findes et advokatfirma, der tilbyder den ydelse, du har brug for. Du kan eventuelt i stedet kigge på, hvordan Dokument 24 kan hjælpe dig.

Hvad er en advokat?

Det er en person, der har gennemført advokatuddannelsen. Efter endt uddannelse kan denne juridiske person beskæftige sig med alle områder med en juridisk karakter.

Hvad laver en advokat?

En advokat er en juridisk person, hvorfor vedkommende kan varetage mange forskelligartede opgaver. Det vil sige, at med en advokatuddannelse i ryggen kan vedkommende beskæftige sig med alt, hvad der med jura at gøre.

Da der arbejdes med jura i forhold til mange ting, kræver det en meget stor viden at kunne arbejde med alt inden for juraområdet. Derfor har mange advokatuddannede valgt at blive eksperter inden for et enkelt eller to områder.

Der findes en del juridiskedokumenter, hvor det skal være en juridisk person, der udformer disse for, at de er gyldige og korrekte. Der er ydermere juridiske personer, som har specialiseret sig inden for skilsmisser og derfor er blevet en skilsmisseadvokat. De er især gode at have ved hånden, hvis der er tale om en svær og kompliceret skilsmisse.

Boligadvokater ved alt, der er værd at vide om bolighandel. Og netop ved bolighandler kan det være godt at alliere sig med en boligadvokat. Herved er du sikret, at du ikke køber katten i sækken. Dette var blot nogle få bud på, hvad advokater laver.

Hvad koster en advokat?

Hvad det koster for en advokatydelse, er ikke lige sådan at svare på. Advokatpriser kommer nemlig an på, hvad du skal have hjælp til, og hvor du får hjælpen fra. Dine lokale advokatfirmaer kan have sine egne advokatpriser, mens nabobyens advokatpriser kan være både billigere og dyrere.

Vi anbefaler, at du kigger på Dokument 24’s platform for at se, om vi tilbyder den ydelse, du har brug for hjælp til. Du kan derefter bruge vores prisberegner for at se vores billige pris. Den har du så mulighed for at sammenligne med dine lokale advokatfirmaers priser.

Hvordan bliver man advokat?

En person kan kalde sig for advokat, når vedkommende har gennemgået en juridisk uddannelse på fem år på et universitet. Efterfølgende skal personen arbejde i tre år som advokatfuldmægtig og gennemgå en advokatuddannelse. Advokatuddannelsen skal bestås med en skriftlig eksamen og en praktisk prøve i en retssal.

Kan en advokat hjælpe mig?

Hvis du har et juridisk problem eller har brug for hjælp til en juridisk ydelse af en eller anden art, så kan en advokat hjælpe dig. Kontakter du en juridisk person, kan vedkommende løse problemet på bedst mulige måde eller udføre den juridiske ydelse, du har brug for. 

Er du i tvivl om, hvorvidt en advokat kan hjælpe dig, kan du altid kontakte et advokatfirma eller Dokument 24. Hos Dokument 24 giver vi gratis rådgivning og vejledning uanset, om du efterfølgende bruger vores service eller ej.